Najpredávanejšie

Obchodné podmienky a pravidlá

1. Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre zákazníkov e-shopu www.najsaty.sk

Obchodné meno: GrowUP s.r.o.
Zapísané na Okresnom súde v Prešove dňa 30.01.2013 Oddiel: Sro, Číslo vložky: 27356/P
IČO: 46 992 740
Sidlo: Dlhá 53, Bardejov

Bankový účet: 3651056001/5600

 

2. Objednanie tovaru

 

Objednávku tovaru je možné zrealizovať priamo on-line na internetovej stránke

www.najsaty.sk

 

Vybratý produkt vložíte do nákupného košíka a potvrdíte objednávku.

 

Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku emailom na

adresu: objednavky@najsaty.com

 

V email objednávke je potrebné uviesť presný názov objednávaného tovaru, objednávacie

číslo (kód), veľkosť, farbu objednaného tovaru, počet objednaných kusov. V prípade

špeciálnych požiadaviek, prosím uveďte tieto do objednávky.

 

Uveďte prosím Vaše správne telefónne číslo a presnú adresu, kde bude objednaný tovar

dodaný. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa

nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim.

 

Objednávka bude spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí

objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky

ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky .

 

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky potvrdzujete, že

ste sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi

súhlasíte.

 

3. Dodanie a prevzatie tovaru

 

a) Objednaný tovar je možné prevziať osobne alebo tovar zašleme Slovenskou poštou až

domov za poplatok 3,-€.

b) Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

c) Objednaný tovar je štandardne dodávaný v lehote 2-3 týždňov, najneskôr do 30 dní od

obdŕžania objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru,

informuje o tom kupujúceho. Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom

GrowUP, s.r.o.  K splneniu dodávky dochádza dňom zaplatenia za túto zo strany zákazníka.

d) V prípade že objednaný tovar nie je momentálne u nás na sklade a kupujúci trvá na

dodaní tovaru expres poštou do 5-7 prac. dní, tak predavajúci si účtuje poplatok za expresné

služby vo výške 10,-€, ktorý sa v prípade storno objednývky kupujúcemu nevracia.

 

4. Platobné podmienky

 

Môžete si vybrať medzi tromi spôsobmi platby za objednaný tovar:

a) osobne – platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

b) dobierkou - dodanie tovaru sa uskutoční Slovenskou poštou, a.s. a za tovar zaplatíte pri

prevzatí zásielky

 

c) platba vopred - na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.

 

Platbu vopred môžeme určiť:

 

a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku

nepreberie

b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 100,- €

c) pri objednaní a dodaní tovaru do iného štátu.

 

5. Vrátenie tovaru

 

Objednaný tovar je možne do 7 pracovných dní vrátiť. Následne si môžte vybrať niečo iné, alebo

Vám vrátime peniaze. Odstúpenie od zmluvy musí mať však písomnú formu s uvedením čísla

objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.

Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho ( GrowUP, s.r.o.,

Osikov č. 154, 086 42) v deň odstúpenia a za týchto podmienok:

 

a) tovar musí byť v nepoškodenom stave aj s výsačkou

 

b) tovar nesmie byť používaný, ani zašpinený

 

c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto

zásielku predávajúci nepreberie).

 

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar a náklady, vzniknuté

kupujúcemu v súvislosti s dodaním tovaru, zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15

dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho

akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf (Je potrebné tento

formulár vyplniť, vytlačiť a zaslať na našu adresu).

 

6. Záruka na tovar

 

a) Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v

záručnej dobe.

b) Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby,

vady a pod.

c) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

7. Ochrana osobných údajov

 

a) Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu

a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas

kedykoľvek písomne odvolať.

 

b) Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom

získaných z obchodných vzťahov.

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Najsaty.sk © 2018